Για την πλοήγηση


Αντλίες Θερμότητας - Clima Ενεργειακή Γ. Στολάκης


Antlies Thermotitas

Διαθέσιμες Εκδόσεις


Σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών διαιρούμενου τύπου :

Αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική μονάδα συνδεδεμένες μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις. Έχει δυνατότητα νερού προσαγωγής από 5-55 oC που το καθιστά ιδανική λύση για ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμό, εγκατάσταση fan coils ή ακόμα και σωλήνα χαμηλών θερμοκρασιών.

Σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα και το δοχείο ζεστού νερού:

Αντίστοιχο σύστημα με τη μονάδα χαμηλών θερμοκρασιών διαιρούμενου τύπου με τη διαφορά του ότι στην εσωτερική μονάδα είναι ενσωματωμένο και δοχείου ζεστού  νερού χρήσης 180 ή 260 λίτρων  με άριστη σχεδίαση και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

Σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών MONOBLOC:

Πέρα από το σύστημα DAIKIN Altherma με εξωτερική και εσωτερική μονάδα η DAIKIN διαθέτει στην αγορά την έκδοση MONOBLOC στην οποία όλο το υδραυλικό μέρος συμπεριλαμβάνεται στην εξωτερική μονάδα και συνεπώς δεν υπάρχει εσωτερική. Στο σύστημα αυτό ο εγκαταστάτης χρειάζεται να συνδέσει απλώς τις σωλήνες του νερού πάνω στη μονάδα χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ψυκτικών σωληνώσεων. Έχει, όπως και το σύστημα διαιρούμενου τύπου, δυνατότητα νερού προσαγωγής από 5-55 oC.

Υπάρχει επίσης σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας του κυκλώματος νερού μιας και η συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται τοποθετημένη εξωτερικά.

Σύστημα υψηλών θερμοκρασιών διαιρούμενου τύπου:

Αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική μονάδα συνδεδεμένες μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις. Έχει δυνατότητα νερού προσαγωγής έως και 80 oC για εφαρμογές αποκλειστικά θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Αντικαθιστώντας το ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης με το DAIKIN Altherma Υψηλών Θερμοκρασιών, δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση των σωμάτων και των σωληνώσεων.

Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον για να την αποδώσει στην κατοικία μας σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -25 oC. Η λογική ελέγχου του συστήματος παρέχει συνεχή άνεση και βέλτιστη απόδοση. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά θερμοδυναμική ενέργεια για να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία νερού χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης.